+ 420-224 915 820 | 224 917 246-7
miksasuk@akms.cz

News

 • Mgr. Lenka Maňáková složila úspěšně advokátní zkoušky a nadále zůstává členkou advokátní kanceláře v pozici trvale spolupracující advokátky. V rámci kanceláře bude poskytovat právní služby především v oblasti občanského práva, rodinného práva a zastupování v občanském soudním řízení.“

  A.Pechar
  advokát
 • Mgr. Lucie Procházková složila úspěšně advokátní zkoušky a nadále zůstává členkou advokátní kanceláře v pozici trvale spolupracující advokátky. V rámci kanceláře bude poskytovat právní služby především v oblasti občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva.”

  A.Pechar
  advokát
 •  

  Jistota od roku 1990

  Advokátní kancelář Mikš & Suk funguje úspěšně již od roku 1990 a od počátku své existence se rovnoměrně rozrůstá. V současné době v ní působí deset advokátů, tři advokátní koncipienti a další pracovníci na administrativních pozicích. Zakladatelé kanceláře JUDr. Jan Mikš a JUDr. Jan Suk jsou v právnické veřejnosti respektovanými odborníky, o čemž svědčí především jejich mnohaleté působení v orgánech České advokátní komory, v níž JUDr. Jan Mikš vykonává po několik volebních období předsedu kontrolní rady a kárného žalobce a JUDr. Jan Suk je po několik volebních období členem kontrolní rady České advokátní komory. Dále oba zakladatelé kanceláře působí jako rozhodci, JUDr. Jan Mikš u Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Členové advokátní kanceláře jsou zkušenými právníky, schopnými na požadované úrovni poskytovat právní služby prakticky ve všech oblastech práva hmotného i procesního, kvalifikovaně zastupovat klienty před správními orgány, rozhodci a soudy, včetně trestní obhajoby.

  Advokátní kancelář klade důraz na tradiční pojetí advokacie založené na důvěře a dlouhodobosti vztahů s klienty. Zároveň usiluje o komplexní pojetí služeb, které v případě řady korporátních klientů zahrnuje i pravidelný výkon činnosti přímo v jejich sídle nebo kompletní vedení dílčích agend (např. správa pohledávek). Kromě běžných právních služeb advokátní kancelář zajišťuje i doprovodný servis, jako advokátní úschovy, sepisování notářských zápisů spolupracujícím notářem přímo v sídle kanceláře, pořádání dobrovolných veřejných dražeb, služby spolupracujícího daňového poradce apod. Advokátní kancelář je členem sdružení Novoměstských advokátních kanceláří, které založila společně s advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák a advokátní kanceláří Nespala a spol. Kromě toho spolupracuje s řadou partnerských advokátních kanceláří na území ČR i v zahraničí, ve věcech s lokálním nebo naopak zahraničním prvkem. Služby jsou poskytovány v českém, anglickém, a německém jazyce.