+ 420-224 915 820 | 224 917 246-7
miksasuk@akms.cz

Náš Team

 

 

Zakladatelé advokátní kanceláře:

 

JUDr. JAN MIKŠPage_09
jan.miks@akms.cz
evid. č. advokáta 0418

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 1973, advokát od roku 1977, zakládající člen AK od roku 1990. Člen kárné komise ČAK v letech 1990 – 1996, předseda kontrolní rady ČAK a kárný žalobce ČAK od roku 1997. Od roku 2005 zkušební komisař pro advokátní zkoušky z oboru předpisy upravující poskytování právních služeb. Od roku 2009 do roku 2014 člen kárného senátu Nejvyššího správního soudu ČR pro řízení ve věcech soudců České republiky. Vykonává činnost rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Převažující zaměření: restituce, obhajoba v trestním řízení, závazkové vztahy, sporná agenda-zastupování v obchodních, občanskoprávních a rodinných věcech, předpisy upravující advokacii.

JUDr. JAN SUK
Page_16 jan.suk@akms.cz
evid.č. advokáta 0657

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 1977, advokát od roku 1980, zakládající člen AK od roku 1990. Člen kontrolní rady ČAK. Vykonává činnost rozhodce ve Společnosti pro rozhodčí řízení. Převažující zaměření: restituce, stavební právo, právo obchodních společností se zaměřením na fúze a akvizice, nemovitosti se zaměřením na development, směnečné právo.

 

 

Asociovaní advokáti-senior:

JUDr. MAREK PILÁTPage_11
marek.pilat@akms.cz
evid.č. advokáta 4308

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 1993, člen advokátní kanceláře od roku 1994. Advokát od roku 1996. V roce 2007 získal na Západočeské univerzitě v Plzni doktorský titul v oboru pracovního práva. Vykonává funkci člena kontrolních orgánů akciových společností, které jsou klienty naší advokátní kanceláře. Převažující zaměření: právo obchodních společností, nemovitosti, ochrana osobnosti, vymáhání a zajištění pohledávek, sporná agenda-zastupování v obchodních a občanskoprávních věcech, právní služby v oblasti energetiky, pracovní a rodinné právo. Jazyky: český, anglický.

 

 

Mgr. TOMÁŠ KREJČÍ  Page_15
tomas.krejci@akms.cz
evid. č. advokáta 4772

PF UK absolvoval v roce 1995. Člen advokátní kanceláře od roku 1997, advokát od roku 1999. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy, franchising, nekalá soutěž, vymáhání a zajištění pohledávek, pojišťovací právo se zaměřením na motorová vozidla, obhajoba v trestním řízení, zastupování v občanském soudním řízení, rodinné právo, směnečné právo, soutěžní právo. Jazyky: český, anglický.

 

 

Mgr. ANTONÍN PECHAR Page_14
antonin.pechar@akms.cz
evid.č. advokáta 9410

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 1998, advokát od roku 2002. Člen advokátní kanceláře od roku 1998. Převažující specializace: právo obchodních společností se zaměřením na fúze a akvizice, nemovitosti se zaměřením na služby realitním kancelářím, veřejné dražby, insolvenční právo, pracovní právo, autorské a soutěžní právo, e-commerce, advokátní úschovy. Jazyky: český, anglický, německý.

 

 

 

Mgr. PETR JIRÁSEK Page_01
petr.jirasek@akms.cz
evid.č. advokáta 8947

Právnickou fakultu University Karlovy absolvoval v roce 1996, advokát od roku 2000. Po absolvování PF UK postupně působil v rámci advokátních kanceláří Weiss-Tessbach, Klein Holec a partneři a Klein Šubrt, Došková. Člen advokátní kanceláře Mikš & Suk od roku 2004. Převažující zaměření: právo obchodních společností se zaměřením na fúze a akvizice, pracovní právo, reklamní a vydavatelská činnost, občanské a obchodní závazkové vztahy, právní služby v oblasti energetiky, cestovní ruch, advokátní úschovy. Jazyky: český, německý, anglický.

 

 

Ostatní asociovaní advokáti:

 

JUDr. KATEŘINA MULLIS Ph.D. miksova
katerina.mullis@akms.cz
evid. č. advokáta: 11091

Právnickou fakultu University Karlovy absolvovala v roce 2003. V rámci postgraduálního studia realizovala stáž na Université Nancy 2. V roce 2009 získala na Univerzitě Karlově titul Ph.D. v oboru římského práva. Advokát od roku 2006. Člen advokátní kanceláře od roku 2003. Převažující zaměření: restituční a vlastnické spory, mezinárodní právo soukromé, rodinné právo, ústavní právo. Jazyky: český, anglický, francouzský.

 

 

Mgr. PETR KAFKA Page_05
petr.kafka@akms.cz
evid. č. advokáta: 14580

V roce 2009 absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni. Člen advokátní kanceláře Mikš & Suk od roku 2010, před příchodem do advokátní kanceláře absolvoval roční praxi v Advokátní kanceláři Anděl – Syrůčková, Pavlovský, Hatmannová. Převažující zaměření: právo občanské, občanské a obchodní závazkové vztahy, rodinné právo, pracovní právo, právo nemovitostí a obhajoba v trestním řízení. Jazyky: český, anglický.

 

JUDr. JAN MIKŠ ml.
jan.miks.ml@akms.cz
evid. č. advokáta: 15762

Právnickou fakultu Západočeské university v Plzni ukončil v roce 2009. Před příchodem do advokátní kanceláře působil v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. V roce 2012 získal na Univerzitě Karlově doktorský titul v oboru pracovního práva. Členem advokátní kanceláře od roku 2014. Advokátní zkoušku složil s výtečným prospěchem v roce 2014. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy, zastupování v občanském soudním řízení, exekuční řízení, obhajoba v trestním řízení, rodinné právo, právo obchodních společností, restituční a vlastnické spory, ústavní právo, nemovitosti se zaměřením na služby realitním kancelářím, veřejné dražby, insolvenční právo, pracovní právo, autorské a soutěžní právo, sportovní právo. Jazyky: český,
anglický, portugalský.

 

Mgr. NIKOLA ŠMEJDÍŘOVÁ
nikola.smejdirova@akms.cz
evid. č. advokáta: 16768

Právnickou fakultu University Karlovy absolvovala v roce 2003, členem advokátní kanceláře od roku 2014. Advokátka od roku 2016. Před příchodem do advokátní kanceláře pracovala jako exekutorský koncipient na Exekutorském úřadu Praha-západ a jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Valenty. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy, náhrada škody a nemajetkové újmy, zastupování v občanském soudním řízení, exekuční řízení, obhajoba v trestním řízení. Jazyky: český, anglický, španělský.

 

 

Mgr. LUCIE PROCHÁZKOVÁ Page_04
lucie.prochazkova@akms.cz
evid. č. advokáta: 17370

Právnickou fakultu University Karlovy absolvovala v roce 2013, členem advokátní kanceláře od roku 2013. Advokátka od roku 2017. V průběhu studia absolvovala odborné jednosemestrální stáže na civilním a trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 1 a na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy, zastupování v občanském soudním řízení, exekuční řízení, obhajoba v trestním řízení, rodinné právo, pracovní právo. Jazyky: český, anglický.

 

 

Mgr. LENKA MAŇÁKOVÁ
lenka.manakova@akms.cz
evid. č. advokáta: 17234

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity absolvovala v roce 2013, členem advokátní kanceláře od roku 2014. Advokátka od roku 2016. V průběhu studia absolvovala semestrální studijní pobyt na právnické fakultě Universidad de Salamanca, Španělsko. Převažující zaměření: občanské a obchodní závazkové vztahy, zastupování v občanském soudním řízení, exekuční řízení, právo obchodních společností, nemovitosti se zaměřením na služby realitním kancelářím, cestovní ruch, rodinné právo. Jazyky: český, anglický, španělský.

 

 

Spolupracující advokáti ( § 14/ 5 zákona o advokacii)

 

 

JUDr. LUCIE ŠTROUFOVÁlstroufova
lucie.stroufova@akms.cz
evid.č.advokáta: 32252

Právnickou fakultu Masarykovy university absolvovala v roce 2006. V rámci studia absolvovala v roce 2005 semestrální studijní pobyt na právnické fakultě Basilejské univerzity. V roce 2009 získala na Masarykově univerzitě doktorský titul v oboru rodinného práva. Převažující zaměření: právo obchodních společností, občanské a obchodní závazkové vztahy, rodinné právo, cestovní ruch. Jazyky: český, anglický, německý.

 

 

 

Mgr. EVA DOLEŽELOVÁ LIŠKOVÁ liskova
eva.liskova@akms.cz
evid. č. advokáta: 32660

Právnickou fakultu Masarykovy University absolvovala v roce 2006, člen advokátní kanceláře od roku 2006, advokát od roku 2010. Převažující zaměření: restituční a vlastnické spory, nájemní bydlení, rodinné právo, vymáhání a zajištění pohledávek. Jazyky: český, anglický.

 

 

Advokátní koncipienti:

 

 

Mgr. LENKA BUKVAIOVÁ
lenka.bukvaiova@akms.cz

 

 

 

 

Administrativní pracovnice:

 

 

RADMILA SCHMIZINGOVÁ  Page_06
radmila.schmizingova@akms.cz

Tajemnice kanceláře, účetní, pokladní, personalistka. Asistentka pro advokáty: Jan Mikš, Kateřina Mullis.

 

 

 

VENDULA RYCHLOVSKÁ Page_12
vendula.rychlovska@akms.cz

Asistentka pro advokáty: Tomáš Krejčí, Antonín Pechar.

 

 

 

MONIKA ŠAFKOVÁ Page_13
monika.safkova@akms.cz

Asistentka pro advokáty: Jan Suk, Marek Pilát, Petr Jirásek, Petr Kafka, Nikola Šmejdířová.

 

 

 
LUCIE SONNBERGER
lucie.sonnberger@akms.cz

Recepční