+ 420-224 915 820 | 224 917 246-7
miksasuk@akms.cz

Informační zdroje

 

Sbírka zákonů

Úplná znění na serveru epravo.cz

Databáze

Obchodní rejstřík
ARES
Plátci daně z přidané hodnoty
Plátci spotřební daně
Český statistický úřad
Ochranné známky
Česká advokátní komora
Seznam daňových poradců
Seznam auditorů
Seznam patentových zástupců
Seznam soudních tlumočníků
Internetové domény

Státní instituce a úřady

PČR Poslanecká sněmovna
PČR Senát
Úřad vlády
Kancelář prezidenta republiky
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo školství
Ministerstvo zahraničních věcí
Česká inspekce životního prostředí

Knihovnické zdroje

Knihovna Akademie věd České republiky
Knihovna knihoven
Národní knihovna
Parlamentní knihovna, ČR
Státní pedagogická knihovna Komenského
Centrum pro teoretická studia

Státní ústavy ČR

Kriminalistický ústav Praha
Ústav mezinárodních vztahů
Český ekologický ústav

Informační servery

Informační server hlavního města Prahy
Vyhlášky a dokumenty hl. města Prahy
Úřad průmyslového vlastnictví

Orgány státní správy

Centrální adresa – Portál veřejné správy
Komise pro cenné papíry

 

Domácí zdroje dle oboru práva

 

Ústavní právo

Ústava ČR
PČR Poslanecká sněmovna
PČR Senát
Úřad vlády
Kancelář prezidenta republiky
Organizace pro pomoc uprchlíkům

Trestní právo

Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Kriminalistický ústav Praha

Srovnávací právo

Informace a dokumenty k srovnávacímu právu

Právo životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Český ekologický ústav

Mezinárodní organizace

Evropský soudní dvůr pro lidská práva
Mezinárodní soudní dvůr

Různé

Epravo.cz
ipravnik.cz
Vzory.cz